+45 70 70 10 75
Select Page

HANDELSBETINGELSER

KULTURHUS PLATFORMEN

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer og tjenesteydelser (herefter “løsning/er/en”) købt af biblioteker, museer, kulturhuse eller andre (herefter “kunden”) hos www.kulturhusene.com, (herefter “Kulturhusene”).

Ved bestilling af “løsninger” hos “Kulturhusene” accepterer “kunden” samtlige “Kulturhusene”s betingelser og politikker, herunder disse Handelsbetingelser og cookie- og privatlivspolitik.

  

1. Bestilling 

“kundens” bestilling af “løsninger” foretages online på www.kulturhusene.com via det unikke link “kunden” har modtaget.

Ved bestilling angiver “kunden” en række informationer, herunder eksempelvis firmanavn, CVR nummer, navn, adresse, e-mail, telefon m.m. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til “kundens” data og vi vil aldrig dele “kundens” oplysninger med 3. part med mindre det er påkrævet, herunder af tekniske årsager, som konsekvens af forespørgsler fra Politi eller andre myndigheder. 

Når “kunden” har gennemført en bestilling online sender “kulturhusene” en bekræftelse som sendes pr. e-mail til den e-mail-adresse, som “kunden” angiver i forbindelse med bestillingen.

Som køber er det “kundens” ansvar at tjekke, om ordrebekræftelsen på “løsningen” er i overensstemmelse med det “kunden” bestilte. Hvis ordrebekræftelsen ikke er kommet inden for 2 timer, eller hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det bestilte, skal “kunden” hurtigst muligt rette henvendelse til “kundens” kontaktperson hos “Kulturhusene”,  eller pr. telefon 70 70 10 75. Husk at tjekke i mappen ”uønsket post” / “spam”.

Levering af “løsningen” vil blive foretaget i overensstemmelse med disse handelsbetingelser, og hvad der iøvrigt fremgår af ordrebekræftelsen.

“Kulturhusene” beder om, at tilbud og priser ikke uden forudgående aftale deles  med 3. part, herunder specifikt evt. særlige vilkår som er forbeholdt “kundens” løsning.

 

2. Betaling og sikkerhed

Kulturhus Platformen betales over 2 omgange. Første betaling (depositum) betales ved ordrebekræftelse. Depositumet svarer til 50% af det samlede tilbud, dog eksklusiv ydelser som ikke udvikles eller påbegyndes før Platformen leveres, herunder eksempelvis serviceaftalen. De resterende 50% betales når platformen er klar, men før den sættes live på kundens domæne og senest 3 måneder efter depositum er betalt, med mindre udskydelse af aktivering skyldes Kulturhusene. Ved denne endelige betaling, betales også serviceaftalen som nærmere specificeret herunder.

Ved registrering af den endelige betaling, overdrages det fulde ejerskab af løsningen til kunden. Løsningen er dermed kundens ejerskab og kunden har 1 licens til løsningen, dog med følgende betingelser. “Løsningen” må ikke, hverken helt eller delvist, sælges, udlejes, eller på anden måde overdrages til 3 part. “Løsningen” må ikke hverken helt eller delvist kopieres. “Løsningen” må ikke anvendes til andre formål end det som er bekræftet ved aftalens indgåelse. “Løsningen” må ikke være aktiv på mere end 1 domæne pr. licens. Kunden accepterer, at “kulturhusene” til enhver tid kan tracke og monitorere ovenstående betingelser og at “kulturhusene” kan være berettiget til kompensation i tilfælde hvor ovenstående betingelser forsøges misbrugt af “kunden”.

Købet af “løsninger” er først endeligt bekræftet når “kulturhusene” har registreret “kundens” betaling. Betaling af Kulturhus Platformen og evt. tillægsydelser, betales via bankoverførsel til “kulturhusenes” konto i Danske Bank. Betaling af Serviceaftalen sker til “kulturhusenes” konto i Danske Bank, og i videst mulige omfang automatisk via betalingsservice. 

Er “løsningen” leveret forsinket eller fejlleveret, og skyldes forsinkelsen eller fejlen ikke “Kulturhusene”, kan “kulturhusene” ikke stilles til ansvar, herunder eksempelvis hvis forsinkelse eller fejl sker grundet force majeure, 3. part software integrationer eller andet som “Kulturhusene” ikke har nogen kontrol over.

Såfremt væsentlig forsinkelse (minimum 5 hverdage) eller fejl finder sted og disse forsinkelser eller fejl skyldes “Kulturhusene”, har “kunden” ret til kompensation. Kompensation udregnes efter følgende princip. Eksempel: leveringstid er aftalt til 40 hverdage. Grundet fejl eller mangler som skyldes “Kulturhusene” leveres løsningen først den 55. hverdag. Kompensationen udregnes således som følger:  kr. 60.000 (projektpris eksempel) / 40 (aftalte produktionsdage) = kr. 1.500 / dag. Forsinkelse (55 – 5 – 40) = 10 dage x kr. 1.500 = kr. 15.000. Der regnes kun i hele hverdage. Kompensationen fratrækkes “kundens” endelige betaling.

Ved endegyldig mangelfuld levering (tilfælde hvor ingen af aftalens elementer bliver leveret til kunden) som skyldes “kulturhusene” vil kunden være berettiget til kompensation i hehold til værdien af de elementer som ikke er blevet leveret. Beløbet for kompensation vil aldrig kunne overstige det samlede beløb som kunden allerede har betalt. 

Kommer der under udviklingsforløbet forespørgsler fra “kunden” i forhold til ændringer, tilføjelser eller andet som kan have indflydelse på udviklingstiden, vil “Kulturhusene” klart og tydeligt give udtryk for dette og “kunden” accepterer, at leveringsdatoen ændres jvf aftale. Hvis “kunden” eksempelvis ønsker ændringer som tager 2 produktionsdage, vil disse 2 dage således blive tillagt den endelige leveringsdato og evt. kompensation regnes fra den nye leveringsdato.

Løbende omkostninger til 3. parts produkter, plugins m.v herunder eksempelvis booking- & billetsystemer betales direkte af kunden. Disse kan omfatte abonnementer, gebyrer og andet. Såfremt 3. parts applikationer ophører med at virke efter hensigten, grundet manglende betalinger fra “kunden”, ændringer i API, driftsnedbrud eller andet som “Kulturhusene” ikke har nogen kontrol over, kan “Kulturhusene” ikke drages til ansvar.

Alle informationer udvekslet imellem “kunden” og “kulturhusene” er underlagt en hemmeligholdelseserklæring. Parterne forpligter sig således til at behandle informationer på en sådan måde, at de forbliver utilgængelige for uvedkommende, og sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til dem, med mindre andet skriftligt er aftale imellem parterne.

 

3. Priser

De aftalte priser er nettopriser eksklusiv moms i danske kroner.

Priserne dækker alle de med leverancen forbundne omkostninger, herunder produktion, test, rutiner, overførsel til “kundens” domæne m.v.

På løbende tjenesteydelser, herunder eksempelvis serviceaftalen og supportaftaler,  forbeholder “Kulturhusene” sig retten til 1 gang årligt, (hver den 1. marts) at prisregulere priser jvf. ”Danmarks Statistiks Indeks for forbrugsvarer.

Eksempel: Hvis et beløb (på fx 1000 kr.) skal reguleres hvert år med udviklingen i januar måneds nettoprisindeks, så kan det regulerede beløb i januar 2016 beregnes som eksempelvis 99,5 (indekset i januar 2016) delt med 98,7 (indekset i januar 2015 med 2015=100) gange de 1000 kr.: 1000 kr. * 99,5/98,7 = 1008,11 kr.

 

4. Kulturhus Platformen

Kulturhus Platformen er bygget med WordPress som er verdens mest anvendte Web CMS. Dette bla. for at sikre, at løsningen er let at arbejde med for “kunden”, ligesom “kunden” ikke er bundet til “kulturhusene” som leverandør. “løsningen” leveres med en såkaldt Visual Builder som gør vedligehold og opdateringer af hjemmesiden let og effektivt, også for personer som ikke har længere erfaring med WordPress. Det er dog “kundens” ansvar at sikre, at relevante personer opnår de fornødne kompetencer til at arbejde med systemet. Kulturhusene tilbyder grundlæggende træning som nærmere beskrevet under punkt 5. Serviceaftale.

Kulturhus platformen leveres normalt 1-3 måneder efter ordrebekræftelse. Dette er den tid det i gennemsnit tager at producere “løsningen”. På “kundens” ordrebekræftelse vil leveringstiden være estimeret, baseret på en vurdering af alle dele af “løsningen”.

Leveringstiden afhænger bla. af antallet af 3. parts integrationer og evt. særlige behov aftalt ved indgåelse af samarbejdet. Forsinkelser kan ske hvis der under produktionen af “løsningen” indgås aftale om væsentlige ændringer eller tilføjelser, eller hvis der i produktionstiden opstår ændringer i anvendte 3. parts API. 

Køb af Kulturhus Platformen omfatter alle funktioner som nærmere beskrevet på www.kulturhusene.com, herunder bla. en moderne, visuelt flot og let naviger-bar hjemmeside med Visual Builder, integration af ressource booking (lokaler & udstyr), reservations modul (cafe),  Instagram feed, Mailchimp integration m.m samt GDPR & WCAG som beskrevet i flere detaljer herunder.

Med i “løsningens” basispris er ikke løbende SEO optimering, Google Analytics optimering, nyhedsemail opsætninger eller templating, chat modul eller ønskede 3. parts integrationer som “kunden” betaler for seperat. Priser og betingelser for disse afhænger af leverandør og behov og vil tydeligt fremgå af ethvert tilbud.

“kulturhusene” opsætter “løsningen” i henhold til aftale og overfører aftalt data fra “kundens” nuværende hjemmeside løsning. “Kulturhusene” leverer dermed en turn-key løsning. Vi anbefaler dog, at en grundig gennemgang af “kundens” nuværende hjemmeside sker som led i denne process og at al overflødig information, herunder forældede nyheder, PDF filer m.v ikke overføres. “kulturhusene” overfører data fra nyheder som ikke er ældre end 1 måned. Ønsker “kunden” ældre nyheder overført til den ny løsning er dette kundens eget ansvar at sikre, enten ved selv at gøre det, eller ved at bede “kulturhusene” gøre det mod betaling. Vi anbefaler samtidig at det helt undlades at anvende PDF filer på “løsningen”.

En hjemmesides success afhænger i høj grad af hvor imødekommende og let den er at navigere rundt på. Herunder har det også stor betydning, at hjemmesiden er visuelt iøjenfaldende hvilket i høj grad defineres af det billede- og videomateriale der anvendes. Med mindre fotograf / video services er købt hos “kulturhusene” er det “kundens” ansvar at levere gode kvalitetsbilleder som er optimeret til web visning. Billeder skal som udgangspunkt leveres i PNG format og hvert billede må ikke overstige 200kb. Video skal leveres i MP4 format, men vi anbefaler at video hostes via jeres YouTube eller Vimeo konto da video embedding direkte på hjemmesiden kan have indflydelse på “løsningens” hastighed.

Under hver integration hjælper vi med at etablere en sund strategi på forlangende. Eksempelvis anbefaler vi, at der stadfæstes en god strategi for brugen af Instagram, således at det er aftalt internt, dels hvem, men også hvad der postes på Instagram (og dermed hjemmesiden). Dette kan omfatte a) motiver, b) kvalitet  c) hyppighed og d) hvad man ikke poster på Instagram.

Kunden accepterer, at der i footeren af “løsningen” står et beskedent “powered by Kulturhusene” med link til www.kulturhusene.com.

Lokale reservations modul

Kulturhus Platformen anbefaler CheckFront som lokale booking system , som sættes op efter “kundens” behov og ønske. Systemet tillader at markedsføre “kundens” lokaler til udlejning via hjemmesiden. En besøgende kan således booke et lokale online via en kalender som viser de enkelte lokalers tilgængelighed. I det omfang et lokale er tilgængeligt, kan kunden lave en booking. Ved bookingens afslutning sendes der automatisk en email bekræftelse til kunden, ligesom der sendes en notifikation til “kundens” admin / booking ansvarlige. Via Admin panelet kan den booking ansvarlige således gennemgå bookingen og enten godkende eller afvise den. Godkendes bookingen sendes der automatisk en endelig bekræftelse til kunden, ligesom bookingen registreres i systemet og det pågældende lokale markeres som booket, således at der ikke kan foretages dobbelt-bookinger. Systemet indholder en lang række øvrige funktioner som kan justeres afhængig af “kundens” behov, herunder eksempelvis automatisk fakturering (dette kræver dog, at “kunden” får sin egen betalings-gateway som sættes op imod merbetaling), booking af resourcer som AV udstyr m.v. Vi gør opmærksom på, at indeholdt i Kulturhus Platformens grundpris er kun integrationen af CheckFront. Omkostninger forbundet med systemet afholdes direkte af kunden. Dertil at det kræver en upgrade af CheckFront såfremt der er behov for mere end 1200 årlige bookinger, eller hvis man har behov for mere end 2 admin konti. Sidst men ikke mindst kan Kulturhus Platformen ikke garantere for 3. parts tilgængelighedsoptimering. Dvs. der kan, afhængig af kundens valgte integrationer, opstå en lavere samlet score end hvad Kulturhus Platformen ellers garanterer som selvstændig platform.

Café / restaurant pladsreservation

Med i Kulturhus Platformen findes også et pladsreservationsmodul, som tillader at besøgende kan reservere plads i “kundens” spisested. Ved reservationer ligner processen den ved lokale bookinger, hvor en kunde automatisk vil modtage email bekræftelser og admin / booking ansvarlig hos “kunden” vil modtage en notifikation om at der er modtaget en ny reservation til behandling.

Tilgængelighed (WCAG 2.1 AA)

Kulturhusene er partner med Siteimprove og “løsningen” er optimeret efter WCAG 2.1 (AA) og måles efter Siteimproves systemer. Det er dog vigtigt at forstå, at der hvor Kulturhus Platformen varetager den tekniske del af tilgængelighed, er vedligehold af tilgængelighed en løbende disciplin, hvis ansvar falder på kunden. Herunder sikring og optimering af tekster, billeder, og sikring af overholdelse af gængse regler. 

Kulturhus Platformen består af en række elementer og moduler som er specielt bygget til at kunne overholde reglerne for tilgængelighed. Det er muligt at skræddersy hjemmesiden til hver “kunde” dog med den begrænsning, at siden bygges med de godkendte moduler og elementer. Specielle behov eller ønsker i forhold til design kan produceres men kan være tilknyttet meromkostning.

Tilgængelighed og tilgængeligheds-scores skal måles efter Siteimproves systemer på en skala som går til 100 hvor 100 er bedst. Det er vigtigt at forstå, at opnåelse af en score på 100 er næsten umuligt. Til sammenligning er den gennemsnitlige såkaldte “Industry Benchmark” jvf. Siteimprove, pr. maj måned 2018 på 70.0. Vi bestræber os på at leverer >90 og garanterer en score på minimum 85 ved levering (oftest højere) men tager forbehold for denne score i forhold til eksempelvis system integrationer som vi ikke har kontrol over. 

“Kulturhusene” kan ikke garantere for tilgængeligheden af 3. parts integrede platforme, software eller systemer da “Kulturhusene” oftest ikke har nogen indflydelse over hvordan disse er designet og optimeret.

Løbende kontrol af “løsningens” tilgængelighedsscore skal som udgangspunkt ske igennem Siteimproves systemer. De fleste kommuner har allerede en aftale med Siteimprove og det burde derfor være problemfrit at få adgang til værtøjet. For at vi løbende kan kontrollere tilgængelighedsscoren på jeres “løsning” er det vigtigt at vi får “bruger adgang” til jeres Siteimprove konto. Bruger “kunden” eller “kundens” kommune idag ikke Siteimprove, kan “kulturhusene” præsentere løsningen eller formidle de fornødne kontakter.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ligesom med tilgængelighed, leveres Kulturhus Platformen teknisk opdateret til at overholde GDPR reglerne. Det er imidlertid kundens eget ansvar at sikre de nødvendige politikker, herunder Cookie og privatlivspolitiker, handelsbetingelser og andre nødvendige politikker.

 

5. Serviceaftale

Ydelserne under serviceaftalen leveres løbende. Eksempelvis er flere funktioner daglige tilbagevendende processer der sikrer det højeste niveau af sikkerhed og ydeevne i hele platformens levetid.

 Serviceaftalen omfatter følgende daglige eller ugentlige processer og services.

 • Daglig backup af hele platformen (backup sker kl. 24.00) (Kræver hosting hos Kulturhusene.com)
 • Daglig virus og malware scanning
 • Restore & Migrate funktionalitet. Skulle uheldet være ude, som led i avancerede virusangreb eller øvrige nedbrud, genskaber vi alt data og kan på forlangende flytte hele platformen til nyt domæne.
 • Daglige opdateringer af CMS core, plugins, temaer, oversættelser m.v. Dette er afgørende for om siden er best muligt sikret mod angreb og nedbrud.
 • Løbende performance optimering. Dagligt scanner vi løsningen for at finde optimeringsmuligheder der holder siden sikker og hurtig. 
 • Løbende “oppe tid & crash monitorering”. Går din side ned, alarmeres vi indenfor 1 minut og kan sikre at nedbrudt får mindst mulig effekt.
 • Automatisk billedeoptimering. En visuelt flot hjemmeside er afgørende for niveauet af engagement fra dens besøgende. Derfor er gode biller i en god opløsning vigtige. Størrelsen på specielt billede og video materiale kan dog være afgørende for om siden loader hurtigt og effektivt. Det er vigtigt altid at uploade optimerede billeder og video. Vi anbefaler at billeder ikke er større end 100-200 Mbit/billede. Systemet kører automatisk billedeoptimering men vil i sig selv ikke kunne optimere store billeder godt nok.

Service aftalen garanterer endvidere følgende ressources og fordele:

 • Markedets laveste support priser kr. 750 / time. Ønskes support som ikke er omfattet af serviceaftalen, betales denne service selvstændigt.
 • Support I forhold til mindre ting, herunder spørgsmål og træning i brugen af “løsningen”. Som udgangspunkt følger 1 times gratis træning i “løsningen”.
 • Månedlig statusrapport. Hver måned vil i modtage en rapport hvor vi redegør for en række forskellige ting, herunder “løsningens” oppetid, performance score, opdateringer, scanninger og meget mere.

Service aftalen betales første gang sammen med den endelige betaling af platformen. Derefter månedligt forud. Betaling af serviceaftalen sker i videst mulige omfang via betalingsservice. Serviceaftalen kan ikke opsiges de første 24 måneder efter aktivering.

Service aftalen løber derefter for 1 år af gangen og fornyes automatisk medmindre aftalen opsiges skriftligt. Aftalen skal opsiges minimum 2 måneder før aftalens udløb. Udløber aftalen eksempelvis d. 31.12.2021 skal aftalen opsiges senest den 31.10.2021.

Opsiges serviceaftalen af “kunden”, eller har vi ikke registreret betaling, bortfalder alle services under serviceaftalen og “Kulturhusene” ophører med at levere services under aftalen. “Kulturhusene” kan derefter ikke garantere for “løsningens” funktionalitet, oppetider, sikkerhed, performance scores m.v.

 

6. Force Majeure

Hverken “Kulturhusene” eller “kunden” er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

 

7. Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder dog ikke for varer i kategorien “bestillings køb” hvor varen altså produceres specielt til “Kunden”. Kulturhus Portalen er et “bestillings køb” hvorfor vi ikke yder fortrydelsesret på køb.

Hvis aftalen alligevel opsiges af “kunden” vil eventuelle betalinger, herunder eksempelvis depositum ikke blive refunderet til “kunden”.

 

8. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet

Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med “kundens” “løsning”, skal “kunden” rette henvendelse til “Kulturhusenes” kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet. Kundeservice kan kontaktes på support@kulturhusene.com.

 

9. Ansvars-begrænsning og forbehold

“Kulturhusene” forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ændringer vil altid blive kommunikeret ud via nyhedsbrev ligesom de gældende betingelser altid vil være tilgængelige i en opdateret version på www.kulturhusene.com. I tilfælde hvor ændringer i “kulturhusenes” handelsbetingelser stiller “kunden” ringere, vil “kunden” altid have mulighed for at afvise sit samtykke og træde ud af aftalen. Ønsker “kunden” at afvise sit samtykke og ophæve aftalen grundet opdaterede handelsbetingelser, skal “kunden” skriftligt meddele “kulturhusene” dette på  support@kulturhusene.com senest 14 dage efter offentliggørelsen af opdateringerne. Træder kunden ud af aftalen jvf ovenstående betingelser ophørerer samtidig serviceaftalen og “kunden” vil ikke længere blive opkrævet for service aftalen, ligesom “kulturhusene” ikke længere vil yde de services som er omfattet af service aftalen. Træder en “kunde” ud af aftalen jvf. ovenstående betingelser efter endelige levering af “løsningen” er “kunden” ikke berettiget til kompensation.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktions- og fejlfri. Herunder eksempelvis når de løbende opdateres. 

Kunden er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. 

9.1 Ansvarsbegrænsninger i forhold til 3. parts integrationer

“Kulturhusene” kan ikke på nogen måde drages til ansvar for fejl, mangler eller eventuelt tab, kunden måtte lide som følge af:

 1. at den 3. part software, herunder eksempelvis booking-systemer, event-systemer, billet-systemer eller andet der anvendes i løsningen er årsag til disse fejl, mangler eller tab.
 2. at den 3. part software, herunder eksempelvis plugins der anvendes i løsningen forvolder skade, virus eller uønsket funktionalitet.
 3. alle hændelser, der måtte forvolde skade eller tab, der ikke er underlagt “Kulturhusene”s kontrol, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til uretmæssig brug af “løsningen”, arbejde på “løsningen” foretaget af andre leverandører, 3. parts software eller andre ting som “Kulturhusene” ikke har nogen indflydelse på.

 

10. Lov og værneting

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem parterne vedrørende denne aftale og/eller dens opfyldelse, og disse ikke løses gennem forhandling, afgøres sagen efter dansk ret.

Køb gennem “Kulturhusene”, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og “Kulturhusene” vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

 

11. Kontakt-informationer

www.kulturhusene.com

Telefon: +45 70 70 10 75

E-mail: support@kulturhusene.com

Kontaktoplysninger på den/de pågældende kontaktpersoner som du har været i dialog med vil fremgå af den mail, du får tilsendt som bekræftelse på, at du har købt en “løsning” hos “kulturhusene”. 

 

Sidst opdateret 13. Januar 2020